Poznavanje, uporaba, prodaja izdelkov. Tehnični seminar o professionalnih barvah.